Morgondagens transportlösningar

Aktuellt
12aug
3 skäl att skicka ert partigods via järnväg

Använder ni idag lastbilstransport för allt ert gods? I denna artikel går…

27maj
Välj järnvägen och nå era klimatmål med hållbara godstransporter

Transportbranschen i föränderliga tider I dessa tider upplever många företag stora utmaningar…

23maj
Silvermedalj igen hos EcoVadis 2022

Essinge Rail tilldelas på nytt en silvermedalj igen av ratinginstitutet EcoVadis. Under…

Essinge Rail möjliggör för företag att
kostnadseffektivt nå sina miljömål genom transportlösningar med tåg och lastbil.

Med järnvägen som bas bygger vi transportlösningar genom hållbara, flexibla och säkra metoder. Essinge Rail betjänar hela Norden och vårt nätverk av terminaler täcker stora delar av Europa. Vi har väletablerade samarbeten med specialistföretag och erbjuder samlastningsmöjligheter.

Våra tjänster
Gå vidare

Läs mer

Transportnätverk
Gå vidare

Läs mer

Terminal
Gå vidare

Läs mer

Se vår film

Vilka är vi?

Essinge Rail är länken till järnvägslösningar, möjligheten att låta köra sitt gods på tåg utan att själv vara spåransluten, kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Vi differentierar oss genom ett starkt kundfokus och genom att förenkla hela processen.

Om oss

Hållbarhet

Vi verkar för en bättre miljö och klimat genom att ständigt värdera verksamheten utifrån dess påverkan. Så långt som möjligt nyttjas järnväg som huvudsakligt transportmedel. Detta bidrar till en bättre miljö och våra kunders långsiktiga miljö- och klimatarbete.

Vårt miljöarbete