Hösten 2012 stod Essinge Railport ABs nya terminalbyggnad klar i Frövi. Terminalområdet är 15 000 kvm² och den tempererade lagerhallen täcker en yta på 2850 kvm².

Essinge Railport AB har kapacitet att ta emot 22 vagnar på daglig basis. Väderkänsligt gods lossas antingen under tak eller inomhus för att skyddas mot väder och vind. Med effektiv hantering av godset samt med modern utrustning fungerar Essinge Railport AB som en cross-docking terminal. Detta möjliggör lastning direkt från tåg till lastbil för snabb leverans. Gods som ska precisionslevereras till överenskommet tidsfönster lagerläggs temporärt inomhus.

Terminalen är öppen veckans alla dagar. Hantering av gods sker av vår egen utbildade personal. Lagerhållning och omplockning erbjuds också vid anläggningen. Vi arbetar nära våra forslingsleverantörer som är kontrakterade på lång basis. Essinge Railport AB arrangerar distribution av godset efter önskad tidsangivelse.

© Essinge Rail AB