Essinge Rail AB etablerades 2006 och har idag ett 15-tal anställda. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och sedan 2012 finns vår egen järnvägsterminal Essinge Railport i Frövi, Örebro län.

Med järnvägen som bas bygger vi transportlösningar genom hållbara, flexibla och säkra metoder. Vårt mål är att erbjuda företag kostnadseffektiva järnvägstransporter.

Vi transporterar gods från Europa främst till Sverige och Norge. Vårt nätverk av terminaler täcker stora delar av Europa. Vi har väletablerade samarbeten med specialistföretag och kan erbjuda samlastningsmöjligheter från hela vår terminalstruktur.

Besök sidan Essinge Railport AB om du önskar mer information rörande vår terminalverksamhet.

TRAFIKNYHETER

© Essinge Rail AB